Zaawansowany dwumateriałowy
druk 3D

Dual Extruder to głowica przeznaczona do najbardziej zaawansowanych zastosowaniach druku 3D wykorzystujących dwa materiały 1.75 mm w jednym obiekcie. Umożliwa wykorzystanie szybkiego prototypowania, projektowania produktów, oraz produkcji przedmiotów gotowych do wprowadzenia na rynek co czyni ją bardzo wszechstronną. Pozwala na drukowanie skomplikowanych oraz ruchomych obiektó przy użyciu ozpuszczalnych podpór, oraz nadrukowywać kolorowe obrazy na obiekty.

1 990 zł netto

ZMorph-VX dual extruder

Możliwość druku dwumateriałowego

Głowica Dual Extruder może używać dwóch różnych filamentów o podobnych właściwościach termicznych jednocześnie. Specjalna konstrukcja zakońćzona jedną dyszą z mieszadłem pozwala na selektywny druk z dwóćh materiałów (PLA lub ABS), druku z rozpuszczalnym w wodzie PVA oraz mieszania materiałów ABS i PLA.

Przykłady druku dwuomateriałowego

Przykłady zostały wydrukowane przy użyciu głowicy Dual Extruder. Wydrukowane obiekty są przykładem selektywnego dwumateriałowego druku, wykorzystania rozpuszczalnego materiału podporowego, mieszania kolorów oraz Image Mappingu.
Przykłady druku dwumateriałowego

System wymiennych głowic oraz nowy wymienny hotend

Wielofunkcyjna drukarka 3D ZMorph VX posiada system wymiennych głowic, co pozwala na łatwą zmianę metody cyfrowej fabrykacji. Model VX wprowadza nowość w postaci wymiennego hotendu w podwójnych ekstruderach. Rozwiązanie to pozwala na łątwiejsze serwisowanie głowicy po wielogodzinnej pracy oraz umożliwia montowanie hotendów o różnych funkcjach.

We wszystkich ekstruderach ZMorph wyprodukowanych dla generacji VX standardowo montowany jest Mixer Hotend. Rozwiązanie to wyposażone jest w mechanizm mieszania filamentów, co pozwala na drukowanie modeli wymagających użycia dwóch materiałów.